Nettverksmøte hos Bufetat, Forsterhjemtjenesten i Bergen 7.september

Nettverksmøte hos Bufetat Region Vest, Fosterhjemtjenesten i Bergen

Høstens første nettverksmøte i Lean Forum Bergen var hos Fosterhjems-tjenesten i Bufetat Region Vest.
Tema var både interessant og tankevekkende: «Når kunden er et barn i krise – kontinuerlig forbedring i praksis»

Deltakerne fikk en flott gjennomgang både fra regionledelsen og den operative ledelse på hvordan de har implementert Lean og hvilke områder de har fokusert på. Med en deltakergruppe på 18 ble det både gode diskusjoner og en fin erfaringsutveksling blant deltakerne. I en blandet forsamling fra Industri, bank/Finans, kommunal virksomhet, bilsalg mm. er det interessant å observere hvor godt Lean metodikken passer inn på tvers av bransjer og utfordringer.  Stor takk til Bufetat og Karabin for et godt gjennomført møte.

Bilder fra nettverkssamlingen

Lean Forum Bergen inviterer til nettverksmøte hos Bufetat Region Vest, Fosterhjemtjenesten i Bergen

Tid:       
Torsdag 7.september
Kl. 11:30-15:30

Sted:    
Strandgaten 59
Hovedkontor Bufetat, Region Vest
Bergen

 

Tema: Når kunden er et barn i krise - kontinuerlig forbedring i praksis

11:30     Lunsj (Introoppgave med spørsmål om Fosterhjemtjenesten)
12:00     Hvorfor ble det Lean?
13:00     Når kunden er et barn i krise - kontinuerlig forbedring i praksis
13:45     Pause
14:00     Gruppearbeid - Bufetat innleder om utfordringer:
«Hvordan organiserer vi oss for å sikre resultater gjennom kontinuerlig forbedring?»
15:20     Oppsummeringer fra gruppens diskusjoner
15:50     Avslutning

Program_Nettverksmøte Bufetat Region Vest 7.sept

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Kalender

Nyheter

Stor takk til DNB Livsforsikring og DNB kundesenter som under nettverksmøtet 5.mai, delte sine inspirerende og ærlige opplevelser rundt blant annet kundepains, endringskompetanse i en avviklingsprosess og hvordan de jobber med Lean i hverdagen.