Nettverksmøte på Haraldsplass Diakonale Sykehus 18.oktober

Høstens siste nettverksmøte i Lean Forum Bergen ble avholdt på Haraldsplass Diakonale Sykehus 18.oktober.

Et bredt spekter av utfordringer ble berørt før deltakerne delte seg i grupper og diskuterte «Hvordan finne tid til forbedringsarbeid?»

Organisasjonsdirektør Gunbjørg Smedsvig ønsket velkommen og informerte litt generelt om sykehuset, deres forbedringsarbeid og om de nye bygge-/utvidelsesplanene som er satt i gang.

I utformingen av det nye tilbygget fulgte de et prinsipp om «gjenkjennelighet i alle etasjer».
Layout og lokalisering av sentrale rom skulle kunne gjenfinnes i samme områder i samtlige etasjer.

Deretter overtok Kristin Meltzer, prosjektleder for forbedringsprosjekter, med dagens hovedtema: «Pasientforløp – Sykehusets verdistrøm». Med bakgrunn fra både industri (Rolls Royce og sykehus) delte hun utfordringer og erfaringer med et lydhørt publikum.

Temaene hun fokuserte på var:

  • Flyt- og Ressurseffektivitet – Effekter av forbedringer på ett område, hvordan påvirkes andre prosesser?
  • Forbedringstavler

To av deltagerne var tidligere leger ved St. Olavs Hospital, dDe bidro med sine erfaringer rundt omfordeling av ansvar og ressurser blant helsepersonell etc. dette førte til en god diskusjon og dialog blant samtlige deltagere.

Tilslutt presenterte Ingeborg Fauskanger, sykepleier, «Pasientsikkerhetsprogrammet» som sykehuset er forpliktet på.
Nettverksmøtet ble avsluttet med en gruppeoppgave hvor følgende var temaet for diskusjon:

  • «Kontinuerlig forbedring og praktisk bruk av forbedringstavler – hvordan finne tid for de nødvendige ressursene? (hvor ofte, hvor mye tid, hvem er med, hvordan organisere, styre; selvgående grupper eller styrte aktiviteter – spørsmålene var mange.)

Kristin Meltzer hadde forberedt spørsmål som kunne styre diskusjonene.

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Kalender

Nyheter

Stor takk til DNB Livsforsikring og DNB kundesenter som under nettverksmøtet 5.mai, delte sine inspirerende og ærlige opplevelser rundt blant annet kundepains, endringskompetanse i en avviklingsprosess og hvordan de jobber med Lean i hverdagen.