Webinar - Lean og grønn sykehusdrift

Lean Forum Bergen inviterer til digitalt lunsjmøte/webinar 12.januar 2022 kl 11-12 hvor vi blir bedre kjent med Haraldsplass Diakonale Sykehus sitt forbedringsarbeid. 

Vi får høre om: 

  • historien
  • utfordringsbildet
  • fra papir i lommen og manuelle tavler til informasjonsdeling i sanntid
  • erfaringer - vellykket implementering?

Påmeldingslink her

Gratis deltakelse for bedriftsmedlemmer i Lean Forum.

Andre kr 500,- + mva.

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Nyheter

Nær 250 personer deltok på Leandagen 2020, som hadde tema "Fremtiden er Lean!".