Leandagen Bergen 12. februar 2020

Fremtiden er Lean!

Hvordan ser fremtidens Lean ut i en tid hvor vi utfordres av nye konsepter, nye uttrykk og ny teknologi? Hva med Lean opp mot Design Thinking, Digitalisering, Robotics, disrupsjon og andre nye spennende konsepter.
Kan en ledelsesfilosofi fra 1950-tallet være med oss inn i 2020-erne, og er det egentlig slik at mange nye konsepter også omfatter mange av våre leanprinsipper, men gjerne i ny innpakning?

På Leandagen 2020 tar vi diskusjonen: Hvordan tilpasser vi Lean til måten vi samhandler på og måten vi leder på i den digitale revolusjon vi står oppe i. Tilfanget av tilgjengelige data har økt betydelig, men tar vi dem i bruk? Klarer vi å fange og analysere data for å effektivisere våre arbeidsprosesser. Får vi ny kunnskap om våre kunder som vi kan omsette til økt kundeverdi, og kan vi gjøre dette til lavere kost enn tidligere?
På Leandagen treffer du lokale, nasjonale og nordiske foredragsholdere som vil belyse dette på en innsiktsfull og god måte.