Irene Rummelhoff

Equinor

Irene Rummelhoff er konserndirektør for Markedsføring, midtstrøm & prosesseringsenheten i Equinor.

Hun ble ansatt i Equinor i 1991 og  har hatt en rekke lederstillinger innenfor internasjonal forretningsutvikling, leting, enheten for nye energiløsninger og midt- og nedstrømsvirksomheten i Equinor. I tillegg til stillingen som konserndirektør i Equinor er Irene Rummelhoff nestleder i styret til Norsk Hydro.

Irene har igjennom disse rollene vært tett på to av Norges fremste Leanbedrifter.

En av Irenes sterkeste erfaringer med Lean og Leanimplementering er hvor stor effekt læring og deling på tvers av selskaper har for motivasjon og inspirasjon. Stjerneeksempelet var når flere skift fra Mongstadraffineriet besøkte Hydro for å lære om Lean og kontinuerlig forbedring. Besøket gav utrolig stor energi i Leanarbeidet videre på Mongstad og var viktig for de resultatene organisasjonen har fått av forbedringsarbeidet sitt.

På Leandagen 2020 kommer Irene Rummelhoff for å delta under parallellsesjonen Lean og ledelse. Hun vil dele sine refleksjoner rundt lederskap og forbedringsarbeid samt delta i paneldebatt rundt Lean og lederskap.