Johan Haveland

Bybanen

Johan Haveland er Leder Passasjertransport hos Bybanen. Han har mange års erfaring med strategiarbeid og markedsorientert drift av selskaper og som konsulent. I Bybanen har an jobbet med å implementere omfattende KPI og analysearbeid for optimalisering av kundeopplevelsen.

Han bidrar i parallellsesjonen "Faktabasert beslutningsstyrke".