Jostein Hauken

Bybanen

Jostein Hauken er Forretningsanalytiker hos Bybanen. Han omsetter dataen som leveres av infrastrukturen til KPI'er som kan tolkes av drift og ledelse for å iverksette målrettede driftstiltak, strategi og forbedringsarbeid.

Han bidrar i parallellsesjonen "Faktabasert beslutningsstyrke".