Lerøy

Jon Anders Kleppe og Kristoffer Bognøy

Kleppe og Bognøy bidrar i parallellsesjonen "Lean og ledelse" kl 12.30-14.30:
Implementering av Lean: Utfordringer sett fra både leder og medarbeiders side
Etter en pilot i 2017 startet Lerøy Fossen sin leanreise i 2018, og har som målsetting å være en foregangsbedrift innen Lerøy konsernet når det gjelder effektiv og verdiskapende arbeidsprosesser.
I sitt foredrag vil de snakke om utfordringene knyttet til implementering, med spesielt fokus på forholdet leder - medarbeider.

Jon Anders Kleppe:
Operatør på logistikk avdelingen, har jobbet i Lerøy Fossen i 5,5 år, har fagbrev i sjømatproduksjon og er en 5S entusiast.
Jon har kontroll på mottak av råstoff og utlevering av varer og bi-produkt.
Han har også kontroll på palletering, innfrysning og renhold av sine områder.
Kristoffer Bognøy:
Produksjonssjef, har jobbet i Lerøy Fossen i 10 år, har vert linjeoperatør, linjeleder og avdelingsleder tidligere.
Har kontroll på flyten i fabrikken, samt innkjøp av råstoff.
Var aktivt med på oppstarten av lean på Lerøy Fossen.