Therese Sverdrup

NHH

Therese E. Sverdrup har en mastergrad i organisasjonspsykologi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og mottok sin doktorgrad fra Institutt for strategi og ledelse ved NHH i 2012. Hennes forskning fokuserer på ledelse, teamforskning, den psykologiske kontrakten og samarbeid.
Sverdrup deltar i FOCUS-programmet hvor hun følger flere av FOCUS-firmaene i både kvalitative og kvantitative orienterte forskningsprosjekter.
Hun er involvert i flere av NHHs utøvende programmer, der hun underviser i team- og teamledelse samt organisasjonspsykologiemner. Ved NHH er hun ansvarlig for bachelorkurset i ”psykologi og ledelse”, og har tjent foreleserprisen for kurset sitt.