Valg 1: Lean og ledelse

Hva kjennetegner de viktigste lederutfordringene fremover i en fremtid preget av Digitalsering, AI, nye krevende medarbeidere og ikke minst de kompetanseutfordringer vi står overfor å årene som kommer?
På Leandagen har vi avsatt hele 2 t. for å belyse dette temaet. Her vi det bli korte presentasjoner fra ledere på alle nivåer, innspill fra akademia og forskning, samt en spennende paneldebatt. Det vil også bli anledning til å stille spørsmål både til fordragsholdere og panelet. Medarbeiderne er fortsatt vår viktigste ressurs, og det vil bli stilt strenge krav både til ledere og medarbeidere fremover.
På Leandagen 12. Februar 2020 får du vite hvordan ledende bedrifter i Norge ser på utfordringen.

Bidragsytere i sesjonen:

Debattleder: Kari Birkeland.

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Kalender

Nyheter

Stor takk til DNB Livsforsikring og DNB kundesenter som under nettverksmøtet 5.mai, delte sine inspirerende og ærlige opplevelser rundt blant annet kundepains, endringskompetanse i en avviklingsprosess og hvordan de jobber med Lean i hverdagen.