Valg 2: Faktabasert beslutningsstyrke

Datatilfanget har økt enormt de senere årene, og vi har fått nye metoder og verktøy for både å fange opp og analysere store datamengder. Men har vi tatt det tilstrekkelig i bruk? Klarer vi å analysere mengder av data og ta gode beslutninger basert på disse, eller lar vi denne ”gullgruven” av informasjon ligge uutnyttet?
Vi har utfordret noen selskaper til å komme å fortelle oss hvordan de har skaffet seg data, analysert data og hvordan ny kunnskap har utfordret etablerte sannheter og ført til beslutninger som både har økt effektivitet og kundeverdi. Vi vil også legge opp til en egen post der deltakerne selv vil få jobbe med utfordringer knyttet til datafangst og analyser.

Med bl.a. Bybanen,TV 2 og Deloitte:

  • Bybanen

Bybanen har gjennomgått en transformasjon de siste årene der oppgavene til selskapet har vokst fra vedlikehold og oppfølging av infrastruktur til også å følge opp operasjon og vedlikehold av vogner. Hver dag leverer infrastrukturen til Bybanen mange millioner målinger. De siste årene har de jobbet med å bruke disse dataene til å forbedre kundeopplevelsen av å reise med Bybanen samt optimalisere driften.
Bybanen er selve ryggraden i kollektivtransport i Bergen og mange stoler på deres punktlighet. I 2019 passerte bybanen 100 millioner reisende siden starten og frakter daglig mellom 60000 - 75000 passasjerer.

  • Fra data til action

Medielandskapet har endret seg mye de siste årene, hvor også aktører som TV 2 i større og større grad henvender seg direkte til seeren gjennom f.eks. TV 2 Sumo. TV 2 gir et lite innblikk i hvordan de bygger en mer data- og innsiktsdrevet organisasjon gjennom bygging av en Analyseplattform og dyrke en smidig og innovativ kultur.

  • Hvorfor sliter industrien med å ta ut potensialet av digitaliseringen? 

Det oppleves at ledelsen i industribedrifter har hatt store ambisjoner rundt digitalisering, men det har vist seg langt mer utfordrende enn antatt å realisere verdier av digitaliseringen. I denne presentasjonen vil foredragsholder spesielt belyse tema rundt manglende datakvalitet og datatilgjengelighet og se på en praktisk tilnærming til å løse dette ved å bygge en digital grunnmur.

Foredragsholder Kjetil Torvanger fra Deloitte har jobbet i 30 år med digitalisering i industrien og har de siste årene jobbet med å kravsette og etablere digital grunnmur for et oljeselskap. Foredragsholder er automasjonsingeniør med en master i teknologiledelse.

LES MER OM LEANDAGEN HER.

Meld deg på Leandagen her.

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Kalender

Nyheter

Stor takk til DNB Livsforsikring og DNB kundesenter som under nettverksmøtet 5.mai, delte sine inspirerende og ærlige opplevelser rundt blant annet kundepains, endringskompetanse i en avviklingsprosess og hvordan de jobber med Lean i hverdagen.