Anna Kirah

Skap endringer - en menneskesentrisk tilnærming til endringsledelse.

Vi lever i en tidsalder av turbulens hvor både nye teknologier og digitaliseringsprosesser utfordrer oss. 

Hva må til for å løfte opp en organisasjon i endring? Hvordan setter man i stand en prosess som lykkes? Hvorfor blir vi utfordret som konsulenter med våre prosesser?

Anna Kirah kommer til å berøre disse spørsmålene under sitt foredrag, basert på sine erfaringer internasjonalt med både privat og offentlig sektor.

Meld deg på Leandagen i Bergen her.

Les mer om Leandagen her.

Anna er ekspert på banebrytende kvalitative forskningsmetoder som brukes til å hente inn dyp innsikt for å forstå menneskers motivasjon og forventninger samt deres artikulerte og uartikulerte behov, og til å koble denne forståelsen til utforming av tjenester, produkter og organisatoriske endringer. Annas erfaring i Boeing og Microsoft har gitt henne global anerkjennelse for sitt arbeid knyttet til behovsdrevet innovasjon (people- centered innovation), tjenestedesign, co-creation og tverrfaglig samarbeid, design thinking, muligheter innenfor sosiale medier, digital konvergens, markedsføring og salg av tjenester og produkter samt hvordan man leder en organisasjon i en turbulent tidsalder.

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Nyheter

Med et fyldig program, trygt loset gjennom av årets konferansier Kari Birkeland, ble Leandagen Bergen gjennomført på Hotel Scandic Ørnen 9. februar. Konferansen satte fokus på Lean-filosofien og dens relevans i en verden i stadig endring.