Anna Kirah

Skap endringer - en menneskesentrisk tilnærming til endringsledelse.

Vi lever i en tidsalder av turbulens hvor både nye teknologier og digitaliseringsprosesser utfordrer oss. 

Hva må til for å løfte opp en organisasjon i endring? Hvordan setter man i stand en prosess som lykkes? Hvorfor blir vi utfordret som konsulenter med våre prosesser?

Anna Kirah kommer til å berøre disse spørsmålene under sitt foredrag, basert på sine erfaringer internasjonalt med både privat og offentlig sektor.

Meld deg på Leandagen i Bergen her.

Les mer om Leandagen her.

Anna er ekspert på banebrytende kvalitative forskningsmetoder som brukes til å hente inn dyp innsikt for å forstå menneskers motivasjon og forventninger samt deres artikulerte og uartikulerte behov, og til å koble denne forståelsen til utforming av tjenester, produkter og organisatoriske endringer. Annas erfaring i Boeing og Microsoft har gitt henne global anerkjennelse for sitt arbeid knyttet til behovsdrevet innovasjon (people- centered innovation), tjenestedesign, co-creation og tverrfaglig samarbeid, design thinking, muligheter innenfor sosiale medier, digital konvergens, markedsføring og salg av tjenester og produkter samt hvordan man leder en organisasjon i en turbulent tidsalder.

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Kalender

Nyheter

Stor takk til DNB Livsforsikring og DNB kundesenter som under nettverksmøtet 5.mai, delte sine inspirerende og ærlige opplevelser rundt blant annet kundepains, endringskompetanse i en avviklingsprosess og hvordan de jobber med Lean i hverdagen.