Deling innad i bransjer og samarbeid på tvers med konkurrenter

.

I denne sesjonen vil vi se nærmere på hvilke muligheter og utfordringer som ligger i økt samarbeid både på tvers av bransjer, verdikjeder og mellom aktører i samme bransje. Allianser og nye samarbeidsformer krever at det ligger en god delingskultur i bunn basert på tillit og vilje til å dele. Hvordan kan strategisk bruk av datadeling og teknologi støtte oppunder en slik delingskultur?

Vi stiller spørsmål om samhandling og deling på tvers kan være positivt både med tanke på effektivisering, i miljøperspektiv, kostnadsperspektiv og i forhold til nyskapning og innovasjon?

Linda Litlekalsøy Aase, Executive Vice President, Brownfield Projects - Aker Solutions
Linda sitter i dag i konsernledelsen i Aker Solutions som Head of Brownfield Projects. Linda har en lang ledererfaring fra ulike lederroller, blant annet i Aker Solutions og Rolls Royce. Hun har i store deler av sin lederkarriere jobbet både i Norge og globalt med Lean. 
Linda er utdannet sivilingeniør fra NTNU, bedriftsøkonom fra NHH og er sertifisert Coach ved Ringominstituttet.

Petter Jacob Jacobsen, Director of Customer Success, Cognite
"DATA SHARING - INSPIRING INNOVATION & FUELING COLLABORATION IN THE INDUSTRIAL ECOSYSTEM"
I en digitalisert fremtid er det vanskelig å forutsi hvordan landskapet i olje- og gassektoren vil se ut. Endringer blir det, men hva slags?
Hva kan vi gjøre for å posisjonere oss selv for å forbli relevant og robust? Selv om næringen har blitt ekspert på å samle inn data, har den ennå ikke funnet en måte å utnytte dataene som en ressurs.
Et avjørende neste trinn vil være en fullskala teknologiomfavnelse på alle nivåer av drift, nye forretningsmodeller og aktiviteter gjennom strategisk bruk av data. Datadeling har en viktig rolle i forhold til å stimulere til innovasjon, noe som bidrar til nye partnerskap og forretningsmodeller.
Petter jobber som direktør for kundesuksess i Cognite, et teknologiselskap som har utviklet en dataplattform med tilknyttede applikasjoner som gjør det mulig å taskt skalere digitale initiativer i ressursintensive bransjer som olje og gass, maritim sektor og produksjon. Petter er Head of Oil & Gas Vertical, og er ansvarlig for å drive de digitale transformasjonsprosessene for mange av Cognites kunder. Han har tidligere erfaring fra olje og gass som seniorfeltingeniør hos Schlumberger og fra å utvikle maskininnlæringsmodeller i egen startup. 
Han tok sin grad fra NTNU, Master of Science and Technology i elektronikk og senere NTNU Entreprenørskole.

Helene Kubon Skulstad og Andre Gill, PwC
Helene Kubon Skulstad er partner og leder av Consulting Vest i PWC, og Andre Gill er direktør i PWC Consulting der han jobber med Lean-, strategi- og digitaliseringsprosjekter. Han leder PwC sitt arbeid inn mot strategi, prosess og innovasjon.
Begge brenner for innovasjon og verdiskaping på tvers av organisasjoner og bransjer.

Fremtiden ligger i å skape de beste kundeopplevelsene. Dette innebærerer som kjent helt nye måter å tenke på. Siloer må brytes ned både internt i organisasjonen, og også mellom organisasjoner. De bedriftene som fremover tilrettelegger for god læring og samhandling med andre organisasjoner vil raskere innovere til det beste for kunde og sluttbruker. I tillegg handler det om å bygge tillit mellom bedriftene for å tilrettelegge for deling av data som nettopp er med på å gi nødvendig innsikt for å skape gode opplevelser.  Hva krever det å få til slik samhandling? Hvordan skal man gå frem? Andre Gill og Helene Kubon Skulstad fra PwC har over lenger tid jobbet målrettet for å tilrettelegger for denne typen samarbeidsarenaer på tvers av organisasjoner og bransjer, og har sett hvilke fantastiske resultater dette kan gi. De kommer for å dele sine tanker og erfaringer knyttet til nettopp dette temaet. 

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Kalender

Nyheter

Stor takk til DNB Livsforsikring og DNB kundesenter som under nettverksmøtet 5.mai, delte sine inspirerende og ærlige opplevelser rundt blant annet kundepains, endringskompetanse i en avviklingsprosess og hvordan de jobber med Lean i hverdagen.