Hva kan Lean bidra med av tankesett og verktøy i sammenslåingsprosesser i offentlig sektor

.

Offentlig sektor står overfor store endringer om dagen, med sammenslåinger av kommuner og etater, og forventninger fra omgivelsene om realisering av gevinster innen effektivitet og økt kvalitet, og om utnyttelse av muligheter innen den teknologiske utviklingen.
På Leandagen 14. februar vil du i den ene parallellsesjonen møte flere som står i det å få visjoner omsatt til nye arbeidsprosesser, og hvordan Lean som kultur, metodikk og verktøy kan støtte opp om dette. Møt Ørjan Raknes Forthun, rådmann i Alver kommune, Linn Cecilie Svanevik, prosjektleder for Lean i Bymiljøetaten i Bergen kommune og Olve Molvik, seniorkonsulent i KS konsulent.

Meld deg på i dag! 

* «Fra silo til samhandling» - Hvordan Bymiljøetaten har jobbet med Lean for å forbedre samhandling i etaten
Linn Cecilie Svanevik startet sitt arbeid med Lean i SpareBank 1 Gruppen, hvor hun var med på å innføre Lean og i flere år jobbet som prosjektleder for store forbedringsprosjekter. I dag jobber Linn Cecilie som prosjektleder for Lean i Bymiljøetaten, hvor hun siden 2017 har jobbet for å implementere Lean og kontinuerlig forbedring som kultur i etaten.
Linn Cecilie vil fortelle om oppstart av Lean i Bymiljøetaten og gå gjennom et eksempel på hvordan Bymiljøetaten har brukt Lean til å forbedre samhandlingen etter sammenslåing av tre etater til en.

* Alver kommune – hvordan benytte Lean i sammenslåingen av Meland, Radøy og Lindås kommuner
Lindås, Meland og Radøy byggjer Alver kommune. Ørjan Raknes Forthun er rådmann i Lindås, programleiar for byggjeperioden og rådmann når tre kommunar blir til Alver 1. januar 2020.
Arbeidet med å byggje den nye kommunen er organisert i eit program med om lag 100 prosjekt. Prosjektleiarane jobbar systematisk med overgangen til Alver, og har nyleg tatt i bruk ein nyutvikla metode for å designe nye arbeidsprosessar. Metoden er ei forenkla verdistraumanalyse og set leiarane i stand til å kartleggje korleis dei tilsette jobbar i dag og hente gode idear til ein ny, felles praksis for Alver.
Den metodiske tilnærminga er eit frampeik til det Ørjan ønskjer skal vere ein kultur for kontinuerleg forbetring i Alver kommune.

* KS konsulent – hvordan benytte Lean i sammenslåingsprosesser i kommunal og offentlig sektor
Mange kommuner som slår seg sammen er nå kommet til den viktig fasen hvor visjonene for den nye kommune skal omsettes i nye arbeidsprosesser. Dette kan innebære samordning av eksisterende arbeidsprosesser eller utvikling av nye. Hvordan kan Lean være metodikken og verktøyet for å håndtere endring og bygging av mange arbeidsprosesser på kort tid?
Olve Molvik er seniorrådgiver i KS-konsulent og arbeider med kommuner med digitalisering, lederutvikling, kontinuerlig forbedring, arbeidsgiverstrategi og arbeidsprosessutvikling. Han har tidligere vært digitaliseringssjef og direktør for Organisasjon i kommunene Stavanger og Sandnes.

Les mer om Leandagen i Bergen 2019 her.

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Kalender

Nyheter

Stor takk til DNB Livsforsikring og DNB kundesenter som under nettverksmøtet 5.mai, delte sine inspirerende og ærlige opplevelser rundt blant annet kundepains, endringskompetanse i en avviklingsprosess og hvordan de jobber med Lean i hverdagen.