Studiebesøk hos Aker Solutions på Tranby 14.mai 2019

I 2015 falt oljeprisen betraktelig. Dette førte til at leverandører i olje - og gassbransjen måtte vise til vesentlige forbedringer for å opprettholde sin konkurransekraft. Gjennom systematisk satsing på - og arbeid med kontinuerlig forbedring, har Aker Solutions forbedret sin montasjeprosess med hht 50% og 60% på kritiske komponenter. Inkludering av alle medarbeidere, god opplæring og langsiktighet har gitt utrolige resultater og vesentlige forbedringer som vedvarer.

Vi er nå så heldige å få komme på besøk for å høre mer om dette utviklingsarbeidet:

Tid/sted: Tirsdag 14.mai kl 10.00-13.00 hos Aker Solutions, Joseph Kellersvei 20, 3408 Tranby

Program:

* Lean reisen på Tranby Technology Centre 2012-2019 med refleksjoner over hva som gikk bra og hva de gjerne skulle gjort annerledes
* Hvordan de jobber med Lean kompetanseheving
* Hvordan Aker Solutions  Manufacturing jobber og samarbeider globalt med forbedringsarbeid/Lean
* Digitalisering som en del av forbedringsarbeidet 2015-2019•Omvisning i verksted. Vi får se hvordan de jobber med forbedring i hverdagen og  visuell daglig styring
* Vi avslutter med refleksjon om hva vi har sett, lært og hvilke erfaringer vi kan dra nytte av i egen virksomhet

Det spiller ingen rolle om du kommer fra industrien, privat eller offentlig tjenesteyting, her er det mye å lære. Det blir servert enkel lunsj under besøket.  Frist for å melde seg på er satt til mandag 13.mai kl 1200.

Påmelding via linken her

Deltakeravgift:

* Bedriftsmedlemmer i Lean Forum BTV-regionen kr 550,- + mva. For å få mest mulig utbytte av besøket anbefaler vi at flere fra samme virksomhet melder seg på, og vi tilbyr derfor våre medlemmer grupperabatt: «Kom 2 betal for 1». 3.person 50%.
* Private medlemmer k 850,- + mva.
* Ordinær deltakeravgift kr 950,-+ mva.

Bli medlem i Lean Forum BTV-regionen

Velkommen!

Hilsen styret i Lean Forum BTV-regionen

Kontaktperson:
Tove Løkken sekretariatet tove.lokken@leanforumnorge.no  mobil 40 60 81 31

Bli medlem i Lean Forum BTV

Nyheter

25. februar arrangerte Lean Forum BTV nettverksmøte «med en ny vri» - Open Kaizen Event. Fasilitert av Daryl Powell og Annette Sukke Fjeldsaa fra styret i Lean Forum BTV, fikk deltagerne prøve seg på et reelt problemløsningscase fra Bufetat.

Onsdag 27. november arrangerer Lean Forum BTV-regionen studiebesøk hos Jotun Vindal i Sandefjord. Dette er hovedkontoret i Jotunkonsernet.

Lean Forum BTV-regionen inviterer til nettverksmøte 12. september i Horten. Tema er ProduktivitetsSpranget.

Lean Forum BTV-regionen inviterer til studiebesøk hos EFD Induction Norge i Skien. 

Antallet arbeidsplasser i Vestfold øker og verdiskapingen i næringslivet de siste par årene er bedre enn landsgjennomsnittet. Det viser den siste analysen fra Telemarksforskning.