Bli medlem av Lean Forum BTV

Bedriftsmedlemskap:
1. <10 ansatte: 1 500/år
2. 10-50 ansatte: 2 500/år
3. >50 ansatte: 4 000/år

Spørsmål merket * er obligatoriske.

Velkommen som medlem i Lean Forum BTV.