Årsmøte Lean Forum BTV

29 okt 16:00 - 29 okt 16:45 Legg til kalender

.
Tid:     Torsdag 29.oktober 2020 kl.16:00-16:45

Sted:   Møtet blir gjennomført digitalt, som Teams-møte 

 

PROGRAM:

Åpning og konstituering ved Viggo Johannessen, styreleder Lean Forum BTV

Valg av ordstyrer, sekretær og to personer til å undertegne møteprotokoll

Årsmøtet behandler følgende saker:

1.     Godkjenning av innkallingen

2.     Konstituering

3.     Årsmelding

4.     Regnskap 2019

5.     Budsjett

6.     Planer for driften kommende år

7.     Innkomne forslag

8.     Valg

 

Forslag til årsmøtet innsendes senest 10 dager før årsmøtet til tove.lokken@leanforumnorge.no

Påmelding til årsmøtet via linken her Påmeldingsfrist 22.oktober.
De som er påmeldt vil i forkant av årsmøtet, få tilsendt sakspapirer og invitasjon til Teams hvor det blir opprettet en egen kanal for dette årsmøtet. 

Velkommen! 

Hilsen styret Lean Forum BTV

Bli medlem i Lean Forum BTV

Nyheter

25. februar arrangerte Lean Forum BTV nettverksmøte «med en ny vri» - Open Kaizen Event. Fasilitert av Daryl Powell og Annette Sukke Fjeldsaa fra styret i Lean Forum BTV, fikk deltagerne prøve seg på et reelt problemløsningscase fra Bufetat.

Onsdag 27. november arrangerer Lean Forum BTV-regionen studiebesøk hos Jotun Vindal i Sandefjord. Dette er hovedkontoret i Jotunkonsernet.

Lean Forum BTV-regionen inviterer til nettverksmøte 12. september i Horten. Tema er ProduktivitetsSpranget.

Lean Forum BTV-regionen inviterer til studiebesøk hos EFD Induction Norge i Skien. 

Antallet arbeidsplasser i Vestfold øker og verdiskapingen i næringslivet de siste par årene er bedre enn landsgjennomsnittet. Det viser den siste analysen fra Telemarksforskning.