Årsmøte Lean Forum BTV

16 juni 16:30 - 16 juni 17:00 Legg til kalender

Vi inviterer våre medlemmer i Lean Forum BTV til årsmøte.

Sted: Møtet blir gjennomført digitalt, som Teams-møte

 

PROGRAM:

Åpning og konstituering ved Viggo Johannessen, styreleder Lean Forum BTV

Valg av ordstyrer, sekretær og to personer til å undertegne møteprotokoll

Årsmøtet behandler følgende saker:

1.     Godkjenning av innkallingen

2.     Konstituering

3.     Årsmelding

4.     Regnskap 2020

5.     Budsjett

6.     Planer for driften kommende år

7.     Innkomne forslag

8.     Valg

 

Forslag til årsmøtet innsendes senest 10 dager før årsmøtet til tove.lokken@leanforumnorge.no

Påmelding til årsmøtet via linken her Påmeldingsfrist 11.juni.
De som er påmeldt vil i forkant av årsmøtet, få tilsendt sakspapirer og invitasjon til Teams hvor det blir opprettet en egen kanal for dette årsmøtet. 

Velkommen!

 

Hilsen styret Lean Forum BTV