Leandagen 2018

6 juni 09:30 - 6 juni 15:00 Legg til kalender

Lean Forum BTV inviterer til Leandagen 2018 

"Når kunden blir digital - hva gjør du da?"

* Menneske og digitalisering
* Fra faste produkter til fleksible tjenester som kunden også etterspør
* Hvordan påvirker dette din Leanreise?

Mer informasjon om programmet og påmelding finner du her:

Leandagen Drammen 6 juni 2018

Bli medlem i Lean Forum BTV

Nyheter

25. februar arrangerte Lean Forum BTV nettverksmøte «med en ny vri» - Open Kaizen Event. Fasilitert av Daryl Powell og Annette Sukke Fjeldsaa fra styret i Lean Forum BTV, fikk deltagerne prøve seg på et reelt problemløsningscase fra Bufetat.

Onsdag 27. november arrangerer Lean Forum BTV-regionen studiebesøk hos Jotun Vindal i Sandefjord. Dette er hovedkontoret i Jotunkonsernet.

Lean Forum BTV-regionen inviterer til nettverksmøte 12. september i Horten. Tema er ProduktivitetsSpranget.

Lean Forum BTV-regionen inviterer til studiebesøk hos EFD Induction Norge i Skien. 

Antallet arbeidsplasser i Vestfold øker og verdiskapingen i næringslivet de siste par årene er bedre enn landsgjennomsnittet. Det viser den siste analysen fra Telemarksforskning.