Leandagen BTV - Del 1

9 juni 00:00 - 9 juni 00:00 Legg til kalender

LEAN SOM BEDRIFTSSTRATEGI I EN TID DER VI MÅ OMSTILLE 

Leandagen er den mest sentrale aktiviteten både vi og de andre regionale Lean-forumene har. Det er derfor viktig for oss å tilby god bredde i programmet, men noen temaer - som teknologi og digitalisering - har allikevel vært toneangivende på de tidligere Leandagene.

Det siste året har imidlertid Covid19-pandemien satt sitt preg på hele verden, og både samfunn og næringsliv har i løpet av veldig kort tid blitt tvunget til å forholde seg til nye rammer og forutsetninger. Det har også gjort endring, utvikling og omstilling enda mer aktuelt. Leandagen i BTV-regionen vil derfor i 2021 fokusere på det langsiktige og strategiske perspektivet i tider der kortsiktig handling og omstilling er på de fleste sine agendaer, enten man tilhører det private næringsliv eller offentlig virksomhet/forvaltning.

Målgruppen er derfor ledere og nøkkelpersoner i alle virksomheter som er opptatt av å styrke sin konkurransekraft og gjennomføringsevne.

Med usikkerhet rundt fysiske samlinger, planlegges det for å gjennomføre dette arrangementet digitalt og da fordelt på to halve dager, 9. og 10. juni.

Hvis forholdene tillater det, vil det bli lagt opp til fysiske samlinger flere steder i regionen. Der blir det anledning til diskusjoner og nettverksbygging i mindre grupper i etterkant av det digitale programmet.

Du vil få anledning til å oppleve virksomheter og foredragsholdere som over tid har hatt Lean høyt på agendaen. 
.
Det vil i løpet av kort tid bli åpnet for påmelding.  Les mer her

Bli medlem i Lean Forum BTV

Nyheter

25. februar arrangerte Lean Forum BTV nettverksmøte «med en ny vri» - Open Kaizen Event. Fasilitert av Daryl Powell og Annette Sukke Fjeldsaa fra styret i Lean Forum BTV, fikk deltagerne prøve seg på et reelt problemløsningscase fra Bufetat.

Onsdag 27. november arrangerer Lean Forum BTV-regionen studiebesøk hos Jotun Vindal i Sandefjord. Dette er hovedkontoret i Jotunkonsernet.

Lean Forum BTV-regionen inviterer til nettverksmøte 12. september i Horten. Tema er ProduktivitetsSpranget.

Lean Forum BTV-regionen inviterer til studiebesøk hos EFD Induction Norge i Skien. 

Antallet arbeidsplasser i Vestfold øker og verdiskapingen i næringslivet de siste par årene er bedre enn landsgjennomsnittet. Det viser den siste analysen fra Telemarksforskning.