Sykehuset Telemark og bedriftsbesøk Asap Norway

20 okt 08:30 - 20 okt 13:00 Legg til kalender

.

OBS: Arrangementet utsatt til 2021.
.
Lean Forum BTV-regionen inviterer til nettverksmøte hos sykehuset Telemark, Ulefossvegen 55, 3710 Skien  og bedriftsbesøk hos ASAP Norway i Skien samme dag. 

Program

  • Kl 0830-0900 Oppmøte og velkommen ved Lean Forum BTV
  • Kl 0900-1030 Leanarbeidet ved Sykehuset Telemark
  • Kl 1030-1100 ASAP Norway presenterer "Lean ASAP!"
  • Kl 1100-1115 Oppsummering og refleksjoner
  • Kl 1115-1200 Lunsj ved sykehuset Telemark og transfer til ASAP Norway
  • Kl 1200-1300 Omvisning hos ASAP Norway (Bataljonvegen 30, 3734 Skien)

Om sykehuset Telemark
På Leankonferanse i november 2019 ble sykehuset Telemark tildelt prisen «årets Leanprosjekt 2019» med prosjektet "Kontinuerlig forbedring i ortopedisk poliklinikk". Vi får fra sykehuset selv høre om prosjektet, hva som var bakgrunnen, hvilke utfordringer man møtte, hva man oppnådde og hvordan prisen har inspirert til videre arbeid med Lean.

Sykehuset er allerede i gang med neste prosjekt «Operasjon 2020», et arbeid som skal sikre forbedret kvalitet i pasientbehandlingen, forbedret arbeidsmiljø for de ansatte og en mer effektiv ressursbruk i pasientforløpene tilknyttet operasjon, fra pasient er henvist til operasjon og til pasienten er ferdig operert.

Det vil bli anledning til å diskutere, reflektere og stille spørsmål.

Presentasjon og omvisning hos ASAP Norway
ASAP Norway er et norsk selskap som i samarbeid med helse- og omsorgsbransjen har utviklet neste generasjons oppdekningsutstyr til sengeposter, bord og bårer hvor det er særlige behov i forhold til søl og væskeproblematikk.

Påmelding her

Delta fysisk eller digitalt.
.
Deltakeravgift:

Bedriftsmedlemmer i Lean Forum BTV-regionen kr 550,- + mva.
For å få mest mulig utbytte anbefaler vi at flere fra samme virksomhet melder seg på, og vi tilbyr derfor våre medlemmer grupperabatt: «Kom 2 betal for 1». 

Private medlemmer k 850,- + mva. Ordinær deltakeravgift kr 950,-+ mva.

Bli medlem i Lean Forum BTV-regionen

Velkommen!

Hilsen styret i Lean Forum BTV-regionen

Kontaktperson:
Tove Løkken sekretariatet tove.lokken@leanforumnorge.no  mobil 40 60 81 31