Kontakt

Sammensetning av styret som ble valgt på årsmøtet 12.september 2019:

Styremedlem

Virksomhet

Fylke

Viggo Johannessen (leder)

Kiwa Teknologisk Institutt

Buskerud

Eivind Arne Fauskanger

Universitetet i Sørøst-Norge

Buskerud

Robert Immerstein

Universitetet i Sørøst-Norge

Telemark

Rune Samuelsen

PwC

Vestfold

Daryl Powell 

SINTEF  

Vestfold

Tarald Nomeland

OSWO

Vestfold

Henning Østrem

Bufetat

Vestfold

Annette Sukke Fjeldsaa

Prysmian Group

Buskerud

Kontakt oss gjerne via mail post@leanforumbtv-regionen.no

Styreleder Viggo Johannessen mobil  92 22 88 40 eller

sekretariatet Tove Løkken mobil 40 60 81 31 tove.lokken@leanforumnorge.no

Bli medlem i Lean Forum BTV

Nyheter

25. februar arrangerte Lean Forum BTV nettverksmøte «med en ny vri» - Open Kaizen Event. Fasilitert av Daryl Powell og Annette Sukke Fjeldsaa fra styret i Lean Forum BTV, fikk deltagerne prøve seg på et reelt problemløsningscase fra Bufetat.

Onsdag 27. november arrangerer Lean Forum BTV-regionen studiebesøk hos Jotun Vindal i Sandefjord. Dette er hovedkontoret i Jotunkonsernet.

Lean Forum BTV-regionen inviterer til nettverksmøte 12. september i Horten. Tema er ProduktivitetsSpranget.

Lean Forum BTV-regionen inviterer til studiebesøk hos EFD Induction Norge i Skien. 

Antallet arbeidsplasser i Vestfold øker og verdiskapingen i næringslivet de siste par årene er bedre enn landsgjennomsnittet. Det viser den siste analysen fra Telemarksforskning.