Kontakt

Sammensetning av styret som ble valgt på årsmøtet 29.oktober 2020:
.

 Styremedlem

Virksomhet

 Viggo Johannessen (leder)

Kiwa Teknologisk Institutt

 Eivind Arne Fauskanger

Universitetet i Sørøst-Norge

 Robert Immerstein

Universitetet i Sørøst-Norge

 Rune Samuelsen

PwC

 Daryl Powell 

SINTEF Manufacturing

 Irene Bordier Haukedal 

LO

 Henning Østrem

Bufetat

 Annette Sukke Fjeldsaa

Norautron

Kontakt oss gjerne via mail post@leanforumbtv-regionen.no

Styreleder Viggo Johannessen mobil  92 22 88 40 eller

sekretariatet Tove Løkken mobil 40 60 81 31 tove.lokken@leanforumnorge.no

Bli medlem i Lean Forum BTV

Nyheter

25. februar arrangerte Lean Forum BTV nettverksmøte «med en ny vri» - Open Kaizen Event. Fasilitert av Daryl Powell og Annette Sukke Fjeldsaa fra styret i Lean Forum BTV, fikk deltagerne prøve seg på et reelt problemløsningscase fra Bufetat.

Onsdag 27. november arrangerer Lean Forum BTV-regionen studiebesøk hos Jotun Vindal i Sandefjord. Dette er hovedkontoret i Jotunkonsernet.

Lean Forum BTV-regionen inviterer til nettverksmøte 12. september i Horten. Tema er ProduktivitetsSpranget.

Lean Forum BTV-regionen inviterer til studiebesøk hos EFD Induction Norge i Skien. 

Antallet arbeidsplasser i Vestfold øker og verdiskapingen i næringslivet de siste par årene er bedre enn landsgjennomsnittet. Det viser den siste analysen fra Telemarksforskning.