Kontakt

Sammensetning av styret som ble valgt på årsmøtet  27.juni 2023:
.

 Styremedlem

Virksomhet

 Viggo Johannessen (leder)

Kiwa Teknologisk Institutt

 Eivind Arne Fauskanger

Universitetet i Sørøst-Norge

 Hans Gjesme

PwC

 Daryl Powell 

SINTEF Manufacturing

 Irene Bordier Haukedal 

LO

 Annette Sukke Fjeldsaa

VARIG

Kontakt oss gjerne via mail post@leanforumbtv-regionen.no

Styreleder Viggo Johannessen mobil  92 22 88 40 eller

sekretariatet Tove Løkken mobil 40 60 81 31 tove.lokken@leanforumnorge.no