Del 2: 4.oktober - Lean som et læringssystem

Kl 08.00 - 09.00

Høstens webinarserie tar utgangspunkt i webinaret vi hadde den 15.februar i år. Der var tittelen «hva sier forskningen om Lean». I dette webinaret kom det frem at de viktigste trendene inne forskningsfronten innen Lean kan deles inn i 4 hovedtrender. Trendene er Lean og digitalisering, Lean som kunnskapssystem, Lean og bærekraft (Sustainability) og Lean flyt. 

Vi tar utgangspunkt i de fire trendene i de 4 webinarene. Vi starter det første webinaret med den sistnevnte trenden. Lean og flyt er et perspektiv som alltid har vært viktig. Men selv om temaet har blitt jobbet med i flere tiår, ser vi at mange bedrifter fortsatt kan se langt etter å være skikkelig flytorienterte. Som forskningsområde er temaet viktig, og vi kan skilte med at en norsk bedrift er i verdensklasse på dette området. Bedriften er Gilje Tre, og vi vil starte webinarserien med å høre hvilke grep de har gjort for å gjøre all produksjon flytorientert. Deretter blir det et webinar for hver forskningstrend inne Lean: 

27. september - Lean som et flytsystem

04. oktober - Lean som et læringssystem

11. oktober  - Lean og digitalisering

18. oktober – Lean og bærekraft

Lean som læringssystem:

 

De aller fleste bedrifter over en viss størrelse har forsøkt å "implementere" Lean. Ta i bruk Lean verktøy og håpe på at produktivitetsgevinsten kommer. Når den ikke kommer så klages det på endringsmotstand eller toppledere som "ikke forstår". Vår forskning tyder på at selve premisset om å implementere er feil. Lean består ikke av verktøy eller aktiviteter som magisk forbedrer en produksjonsprosess, det er verktøy som hjelper oss å oppdage det vi ikke vet eller det vi tror vi vet men som viser seg å være feil.

Produktivtetsgevinsten ligger ikke i en mer Lean prosess men i kompetanseutviklingen som skjer når mennesker løser problemer og presisjonen som øker i takt med at problemer løses og oppfatninger endres.