Del 3: 11.oktober - Lean og digitalisering

Kl 08.00 - 09.00

Høstens webinarserie tar utgangspunkt i webinaret vi hadde den 15.februar i år. Der var tittelen «hva sier forskningen om Lean». I dette webinaret kom det frem at de viktigste trendene inne forskningsfronten innen Lean kan deles inn i 4 hovedtrender. Trendene er Lean og digitalisering, Lean som kunnskapssystem, Lean og bærekraft (Sustainability) og Lean flyt. 

Vi tar utgangspunkt i de fire trendene i de 4 webinarene. Vi starter det første webinaret med den sistnevnte trenden. Lean og flyt er et perspektiv som alltid har vært viktig. Men selv om temaet har blitt jobbet med i flere tiår, ser vi at mange bedrifter fortsatt kan se langt etter å være skikkelig flytorienterte. Som forskningsområde er temaet viktig, og vi kan skilte med at en norsk bedrift er i verdensklasse på dette området. Bedriften er Gilje Tre, og vi vil starte webinarserien med å høre hvilke grep de har gjort for å gjøre all produksjon flytorientert. Deretter blir det et webinar for hver forskningstrend inne Lean: 

27. september - Lean som et flytsystem

04. oktober - Lean som et læringssystem

11. okober  - Lean og digitalisering

18. oktober – Lean og bærekraft