Program

09.30-09.45 Velkommen
09.45-10.15 Kulturen som pådriver i en Lean-transformasjon
v/Kjell Gundersen, Group Operations i Jotun
10.15-11.45 Verdien av å ha respekt for mennesket i en Lean-transformasjon
v/Robert Kusén
11.45-12.30 Lunsj
12.30-14.30 Flyt i prosessene og mennesket i endring
Hvordan opplever vi dette innen helsesektoren, med erfaringer fra Sykehuset Telemark, som vant Årets Leanprosjekt i 2019
v/Ingunn H.Rønning, avdelingsleder og Hilde Aphold, seksjonsleder og ortoped ved Kirurgisk klinikk, Sykehuset Telemark
Lean i praksis – eksempel fra psykiatrisk poliklinikk
v/ Mette Camilla Moen, overlege/spesialist i psykiatri og Mikael Hartvigsen, seksjonsleder, DPS Vestfold
Hvordan Overhalla Betong har utviklet seg frem til å bli Årets Leanvirksomhet i 2019
v/Arnt Ove Amdal, adm.dir. Overhalla Betong
Pause
Hvordan opplever vi dette i administrative prosesser
v/ Morten Brenden, Politihøgskolen (tidligere Skatteetaten)
14.30-14.55 De største utfordringene til å få til varige endringer, noen tips på veien videre
v/Robert Kusén
14.55-15.00 Avslutning

Foredragsholdere

Foredragsholdere