Annette Fjeldsaa

Annette Fjeldsaa er medlem i styret til Lean Forum BTV-regionen, og er møteleder på Leandagen.