Hilde Apold

Sykehuset Telemark

Seksjonsoverlege ved ortopedisk seksjon, Hilde Apold, og avdelingsleder ved Kirurgisk avd. B, Ingunn Holtar Rønning, Sykehuset Telemark HF (STHF) vil innledningsvis fortelle om deres erfaringer fra forbedringsprosjektet de har gjennomført for ortopedisk poliklinikk. Prosjektet har skapt både kvalitative og kvantitative resultater gjennom fokus på felles forståelse av pasientflyten, på samarbeid og på høy grad av involvering.

 

Hilde er utdannet lege fra Universitetet i Bergen og har tatt sin spesialisering innen ortopedisk kirurgi ved Sørlandet Sykehus og Oslo Universitetssykehus. Hun ble ansatt som overlege i ortopedisk kirurgi ved Sykehuset Telemark i 2011, og tok i 2018 over rollen som seksjonsleder. Som leder for legegruppen har Hilde hatt en sentral rolle i prosjektet og de gode resultatene det har medført.

Et annet viktig pågående forbedringsprosjekt, der både Hilde og Ingunn deltar, er Operasjon 2020.  Målet for prosjektet er bedre planlegging og logistikk av operasjonsaktiviteten ved STHF.