Ingunn Holtar Rønning

Sykehuset Telemark

Seksjonsoverlege ved ortopedisk seksjon, Hilde Apold, og avdelingsleder ved Kirurgisk avd. B, Ingunn Holtar Rønning, Sykehuset Telemark HF (STHF) vil innledningsvis fortelle om deres erfaringer fra forbedringsprosjektet de har gjennomført for ortopedisk poliklinikk. Prosjektet har skapt både kvalitative og kvantitative resultater gjennom fokus på felles forståelse av pasientflyten, på samarbeid og på høy grad av involvering.

Ingunn er sykepleier med videreutdanning innen ledelse. Hun startet ved STHF i 1998 i Kirurgisk klinikk og har hatt ulike lederroller fra 2001. I juni 2019 har hun vært ansatt som avdelingsleder ved Kirurgisk avd. B med ansvar for ortopedi, ØNH og plastikkirurgi. Ingunn har vært sentral i flere viktige endrings- og utviklingsprosjekter, blant annet reorganisering og fornyelse av sykehuset i Porsgrunn.

 

Et annet viktig pågående forbedringsprosjekt, der både Hilde og Ingunn deltar, er Operasjon 2020.  Målet for prosjektet er bedre planlegging og logistikk av operasjonsaktiviteten ved STHF.