Mikael Hartvigsen

DPS Vestfold

DPS Vestfold har jobbet systematisk med å redusere ventetid før oppstart og gjennomføre utredningen uten unødvendige forsinkelser for pasienten. Som seksjonsleder i både døgnpost og psykiatrisk poliklinikk de siste syv årene har han bidratt i dette arbeidet.