Morten Brenden

Politihøgskolen

Morten Brenden har de seneste årene hatt ulike roller i Skatteetaten, bl.a. som avdelingsdirektør for administrative tjenester. Fra mars 2020 er han tilsatt ved Politihøgskolen med ansvar for strategi og virksomhetsstyring, herunder campus-drift og administrative funksjoner.

Han har mer enn 30 års erfaring fra operativ ledelse og som konsulent innen strategi, Lean og kontinuerlig forbedring. I tillegg har han skrevet boken "Mer for mindre", som handler om hvordan virksomheter fjerner sløsing og skaper verdi.