Robert Kusén

Robert Kusén har startet selskapet Kusén – «The battle against fake lean». Med sin bakgrunn fra forbedringsarbeid i industri har han erfart hvordan kultur og evne til forbedringsarbeid henger sammen..

I 2008 fikk Robert stipend fra HM kongen og stiftelsen ”Ungt lederskap” for sin innsats som sjef på Scania. Der klarte han, sammen med sitt lag på 275 medarbeidere, å transformere verkstedet som gikk under navnet Apeberget til et forbilde for svensk produksjonsindustri. Sammen klarte Apeberget, med det som de fleste står henfalne fremfor; å skape en organisasjon hvor alle er med og driver utvikling med indre motivasjon som grunn.