LEAN TIL FROKOST - EN WEBINARSERIE I 7 DELER DENNE HØSTEN

Vi ønsker å gi deg en vitaminpille til frokost en gang i uka for inspirasjon og motivasjon for leanarbeid i løpet av dagen og uka. Vi har utviklet en seminarserie hvor vi 7 ganger i løpet av høsten vil gi deg et leanseminar som start på dagen. Tirsdagen kan være en kjedelig dag, men ikke nå lenger. Nå kan dagen starte kl 08 der du kan kose deg med en kaffe kopp og erfaringer fra noen av landets mest erfarne lean-ledere.

Leandagen er den mest sentrale aktiviteten både vi og de andre regionale Leanforumene har. Det er derfor viktig for oss å tilby god bredde i programmet, men noen temaer - som teknologi og digitalisering - har allikevel vært toneangivende på de tidligere Leandagene.

Det siste året har imidlertid Covid19-pandemien satt sitt preg på hele verden, og både samfunn og næringsliv har i løpet av veldig kort tid blitt tvunget til å forholde seg til nye rammer og forutsetninger. Det har også gjort endring, utvikling og omstilling enda mer aktuelt. Leandagen i BTV-regionen vil derfor i 2021 fokusere på det langsiktige og strategiske perspektivet i tider der kortsiktig handling og omstilling er på de fleste sine agendaer, enten man tilhører det private næringsliv eller offentlig virksomhet/forvaltning.

Målgruppen er derfor ledere og nøkkelpersoner i alle virksomheter som er opptatt av å styrke sin konkurransekraft og gjennomføringsevne.

Foredragsholdere

SINTEF Manufacturing

Ulefos Kongsberg

Fremtind Forsikring

NEL Hydrogen

Norsk Gjenvinning

Lean Forum BTV

Sparebank 1 Utvikling

Sparebank 1 Utvikling