Del 1- 14.september: Lean - et utdanningssystem for å forbedre produksjonssystemet

Tid: 08.00 - 09.00

Eivind Reke, vil her presentere Lean som et utdanningssystem for å forbedre produksjonssystemet.

Veien til transformasjon ligger i dyp kunnskap. Vær forberedt på å tenke annerledes!

Toyota så til læring og opplæring for å skaffe seg et overtak i sitt marked, gjennom en bred og ofte oppdatert modellportefølje, høy kvalitet og kostnadseffektivitet.