Del 5: 19.oktober: Utvikling og global utrulling av NEL Hydrogen sitt leanbaserte businessystem

Tid: 08.00 - 09.00

Anders Søreng, CEO NEL Hydrogen.

Anders Søreng er ansvarlig for NEL sitt businessystem. NEL er et spennende selskap og en av de siste årenes børsvinnere. NEL blir også dratt frem som et av de førende selskapene innen det grønne skiftet. Anders vil holde et foredrag der han forteller om utvikling og global utrulling av NEL sitt leanbaserte businessystem.