Del 7: 2.november: Hvordan Sparebank 1 Utvikling jobber for å oppnå økt kundeverdi og raske utviklingssløyfer i hverdagen

Tid: 08.00 - 09.00

Fra Sparebank 1 Utvikling: Ragni Ryvold Arnesen, produkteier i team tillitstjenester og Kristoffer Berg, utviklingsleder i avdelingen Digitalbankutvikling.

De vil gi oss innsikt i hvordan Sparebank 1 Utvikling jobber for å oppnå økt kundeverdi og raske utviklingssløyfer i hverdagen.