Eivind Reke

SINTEF Manufacturing

Eivind Reke, seniorrådgiver i SINTEF Manufacturing.

Eivind er foredragsholder den 14.9. om Lean - et utdanningssystem for å forbedre produksjonssystemet.

Veien til transformasjon ligger i dyp kunnskap. Vær forberedt på å tenke annerledes!

Toyota så til læring og opplæring for å skaffe seg et overtak i sitt marked, gjennom en bred og ofte oppdatert modellportefølje, høy kvalitet og kostnadseffektivitet.