Monica Lie Rydning

Fremtind Forsikring

Monica Lie Rydning, ansatt i Fremtind forsikrings konsernsenter.

Hun har vært sterkt involvert i etableringen av Dynamisk Styring som styringsmodell i SpareBank 1 Gruppen, og har i dag fagansvar for den operasjonelle videreføringen av modellen i Fremtind.

Med sin bakgrunn fra organisasjons-/lederutvikling og ulike lederroller, er hun opptatt av hvordan vi kan få hele organisasjonen til å samles om å levere kundeverdi på en effektiv måte, med en holistisk tilnærming.

Vi får et innblikk i hvordan SpareBank 1 Gruppen endret sin styringsmodell, og hvordan datterselskapet Fremtind har videreført modellen i praksis.