Læring - Erfaring - Refleksjon - Deling - Nettverk

Delta på Leandagen og bli bedre rustet til å skape

fremtidige verdier i din virksomhet!

Program

09.30-09.45 Velkommen
09.45-10.15 Kulturen som pådriver i en Lean-transformasjon
v/Kjell Gundersen
10.15-11.45 Verdien av å ha respekt for mennesket i en Lean-transformasjon
v/Robert Kusén
11.45-12.30 Lunsj
12.30-14.20 Flyt i prosessene og mennesket i en Lean-transformasjon. Tre parallelle sporvalg:
VALG 1: Hvordan opplever vi dette innen helsesektoren
v/bl.a. Sykehuset Innlandet
VALG 2: Hvordan opplever vi dette i administrative prosesser med eksempler fra stat og kommune
v/bl.a. Morten Brenden, Skatteetaten
VALG 3: Hva bør man legge vekt på som leder for å lykkes med Lean (egen sesjon spesielt for ledere)
14.20-14.30 Pause
14.30-14.55 De største utfordringene til å få til varige endringer, noen tips på veien videre
v/Robert Kusén
14.55-15.00 Avslutning