Delta digitalt

På grunn av den pågående situasjonen med Covid-19 tilbyr vi deltakelse på Leandagen digitalt for de som ønsker det. I tillegg vil det være muligheter for å endre sin fysiske billett over til digitalt konferansepass innen 17. september.

Vi håper å samle flest mulig fysisk på Bakkenteigen 23. september innenfor de grensene som er forsvarlig og i henhold til smittevernreglene. Imidlertid vil det være begrenset antall plasser, og vi oppfordrer derfor til rask påmelding for de som planlegger å delta fysisk.

PÅMELDING HER.

Bli medlem i Lean Forum BTV

Nyheter

25. februar arrangerte Lean Forum BTV nettverksmøte «med en ny vri» - Open Kaizen Event. Fasilitert av Daryl Powell og Annette Sukke Fjeldsaa fra styret i Lean Forum BTV, fikk deltagerne prøve seg på et reelt problemløsningscase fra Bufetat.

Onsdag 27. november arrangerer Lean Forum BTV-regionen studiebesøk hos Jotun Vindal i Sandefjord. Dette er hovedkontoret i Jotunkonsernet.

Lean Forum BTV-regionen inviterer til nettverksmøte 12. september i Horten. Tema er ProduktivitetsSpranget.

Lean Forum BTV-regionen inviterer til studiebesøk hos EFD Induction Norge i Skien. 

Antallet arbeidsplasser i Vestfold øker og verdiskapingen i næringslivet de siste par årene er bedre enn landsgjennomsnittet. Det viser den siste analysen fra Telemarksforskning.