Konferanseavgift

Konferanseavgift:
Kr 2.150,- for bedriftsmedlemmer i Lean Forum BTV
Kr 2.450,- for andre deltakere
Grupperabatt for bedriftsmedlemmer: Kom 5 betal for 4!
Vi sender da samlefaktura, så deltakere i samme gruppe må oppgi samme referanse ved påmelding.   
Ved grupper over 10 personer, ta kontakt med oss for tilbud. 
Kontakt oss via mail post@leanforumbtv-regionen.no eller styreleder Viggo Johannessen mobil 92228840 eller sekretariatet Tove Løkken mobil 40608131 tove.lokken@leanforumnorge.no

Digital bedriftsbillett:  (én oppkobling hvor f.eks. flere er samlet i et møterom)
Kr 8.600,- for bedriftsmedlemmer
Kr 9.800,- for ikke medlemmer 

Mva kommer i tillegg. 

Påmelding: Påmeldingslink her 

Konferansested: Campus Vestfold, Bakkenteigen kulturhus
Arrangementet gjennomføres i tråd med nasjonale retningslinjer når det gjelder smittevern. 

Bli medlem i Lean Forum BTV

Nyheter

25. februar arrangerte Lean Forum BTV nettverksmøte «med en ny vri» - Open Kaizen Event. Fasilitert av Daryl Powell og Annette Sukke Fjeldsaa fra styret i Lean Forum BTV, fikk deltagerne prøve seg på et reelt problemløsningscase fra Bufetat.

Onsdag 27. november arrangerer Lean Forum BTV-regionen studiebesøk hos Jotun Vindal i Sandefjord. Dette er hovedkontoret i Jotunkonsernet.

Lean Forum BTV-regionen inviterer til nettverksmøte 12. september i Horten. Tema er ProduktivitetsSpranget.

Lean Forum BTV-regionen inviterer til studiebesøk hos EFD Induction Norge i Skien. 

Antallet arbeidsplasser i Vestfold øker og verdiskapingen i næringslivet de siste par årene er bedre enn landsgjennomsnittet. Det viser den siste analysen fra Telemarksforskning.