LEAN SOM BEDRIFTSSTRATEGI I EN TID DER VI MÅ OMSTILLE 

Leandagen er den mest sentrale aktiviteten både vi og de andre regionale Lean-forumene har. Det er derfor viktig for oss å tilby god bredde i programmet, men noen temaer - som teknologi og digitalisering - har allikevel vært toneangivende på de tidligere Leandagene.

Det siste året har imidlertid Covid19-pandemien satt sitt preg på hele verden, og både samfunn og næringsliv har i løpet av veldig kort tid blitt tvunget til å forholde seg til nye rammer og forutsetninger. Det har også gjort endring, utvikling og omstilling enda mer aktuelt. Leandagen i BTV-regionen vil derfor i 2021 fokusere på det langsiktige og strategiske perspektivet i tider der kortsiktig handling og omstilling er på de fleste sine agendaer, enten man tilhører det private næringsliv eller offentlig virksomhet/forvaltning.

Målgruppen er derfor ledere og nøkkelpersoner i alle virksomheter som er opptatt av å styrke sin konkurransekraft og gjennomføringsevne.

Med usikkerhet rundt fysiske samlinger, planlegges det for å gjennomføre dette arrangementet digitalt og da fordelt på to halve dager, 9. og 10. juni.

Hvis forholdene tillater det, vil det bli lagt opp til fysiske samlinger flere steder i regionen. Der blir det anledning til diskusjoner og nettverksbygging i mindre grupper i etterkant av det digitale programmet.

Du vil få anledning til å oppleve virksomheter og foredragsholdere som over tid har hatt Lean høyt på agendaen. 
.
Påmelding via linken her
Deltakeravgift

Program

Dag 1: Onsdag 9.juni

Dag 2: Torsdag 10.juni

09.00 Velkommen
Viggo Johannessen, styreleder Lean Forum BTV
09.10 - 10.00 Lean i omstillingstider hos Norsk Gjenvinning
Adis Cengic, Norsk Gjenvinning i samtale med Kjetil Staalesen, LO
10.00 - 10.10 Pause
10.10 - 10.35 Innlegg ved NEL
10.35 - 11.00 Utvikling av ansatte hos Jotun
Kjell Gundersen, Jotun i samtale med Annette Sukke Fjeldsaa, styret Lean Forum BTV
11.00 - 11.20 Hvordan Sparebank 1 Utvikling jobber for å oppnå økt kundeverdi og raske utviklingssløyfer i hverdagen
Ragni Ryvold Arnesen og Kristoffer Berg, Sparebank 1 Utvikling
11.20 - 11.30 Oppsummering etter innleggene
11.30 - 13.00 Vi fortsetter i lokale grupper
Lunsj - Dialog om dagens tema og deling av erfaringer i "hubber" - lokale samlinger om koronasituasjonen tillater det, alternativt digitalt

Foredragsholdere

SINTEF Manufacturing

Fremtind Forsikring

Norsk Gjenvinning

SpareBank 1 Utvikling

Sparebank 1 Utvikling

Sparebank 1 Telemark

Lean Forum BTV