Lean - et utdanningssystem for å forbedre produksjonssystemet

 Dr. Daryl Powell vil her presentere Lean som et utdanningssystem for å forbedre produksjonssystemet.

Veien til transformasjon ligger i dyp kunnskap. Vær forberedt på å tenke annerledes!

Toyota så til læring og opplæring for å skaffe seg et overtak i sitt marked, gjennom en bred og ofte oppdatert modellportefølje, høy kvalitet og kostnadseffektivitet.

Dr. Daryl Powell er sjefforsker ved SINTEF Manufacturing og førsteamanuensis II ved NTNU.
Daryl har to Shingo-priser (Shingo forskningspris for the Routledge Companion to Lean Management og Shingo publikasjonspris for the Lean Sensei), og er anerkjent både nasjonalt og internasjonalt som en ledende kapasitet innen Lean produksjon.