Dag 2: Torsdag 10.juni

09.00 Velkommen
Viggo Johannessen, styreleder Lean Forum BTV
09.10 - 10.00 Lean i omstillingstider hos Norsk Gjenvinning
Adis Cengic, Norsk Gjenvinning i samtale med Kjetil Staalesen, LO
10.00 - 10.10 Pause
10.10 - 10.35 Innlegg ved NEL
10.35 - 11.00 Utvikling av ansatte hos Jotun
Kjell Gundersen, Jotun i samtale med Annette Sukke Fjeldsaa, styret Lean Forum BTV
11.00 - 11.20 Hvordan Sparebank 1 Utvikling jobber for å oppnå økt kundeverdi og raske utviklingssløyfer i hverdagen
Ragni Ryvold Arnesen og Kristoffer Berg, Sparebank 1 Utvikling
11.20 - 11.30 Oppsummering etter innleggene
11.30 - 13.00 Vi fortsetter i lokale grupper
Lunsj - Dialog om dagens tema og deling av erfaringer i "hubber" - lokale samlinger om koronasituasjonen tillater det, alternativt digitalt

Bli medlem i Lean Forum BTV

Nyheter

25. februar arrangerte Lean Forum BTV nettverksmøte «med en ny vri» - Open Kaizen Event. Fasilitert av Daryl Powell og Annette Sukke Fjeldsaa fra styret i Lean Forum BTV, fikk deltagerne prøve seg på et reelt problemløsningscase fra Bufetat.

Onsdag 27. november arrangerer Lean Forum BTV-regionen studiebesøk hos Jotun Vindal i Sandefjord. Dette er hovedkontoret i Jotunkonsernet.

Lean Forum BTV-regionen inviterer til nettverksmøte 12. september i Horten. Tema er ProduktivitetsSpranget.

Lean Forum BTV-regionen inviterer til studiebesøk hos EFD Induction Norge i Skien. 

Antallet arbeidsplasser i Vestfold øker og verdiskapingen i næringslivet de siste par årene er bedre enn landsgjennomsnittet. Det viser den siste analysen fra Telemarksforskning.