Forståelsen for hvordan man skaper velfungerende virksomheter

Magnus Lord.

Magnus Lord er en av Europas ledende eksperter innen moderne utvikling av helsetjenester. Magnus er lege, siviløkonom og sivilingeniør, og har studert og arbeidet med moderne ledelse innen både helsetjenester og næringslivet sidan 1980-talet, blant annet som strategisjef på Universitetssjukhuset i Lund. Magnus Lord arbeider i dag som internasjonal foreleser og coach mot først og fremst sykehusledelse og ledelse i offentlig sektor. Hans bok ”Befria sjukvården” har nylig kommet ut i Sverige.

I forskningen understrekes at en dypere forståelse er viktig for å lykkes med transformasjon. Magnus kommer til å vise en alternativ måte å forstå Lean som springer ut fra den gamle industrielle masseproduksjonen, og hvilke aspekter av denne som må fases ut og hvorfor. Det handler framfor alt om respekten for mennesket og tilliten til menneskers evner, og hvordan man frigjør medarbeidernes enorme kraft.

Bli medlem i Lean Forum BTV

Nyheter

25. februar arrangerte Lean Forum BTV nettverksmøte «med en ny vri» - Open Kaizen Event. Fasilitert av Daryl Powell og Annette Sukke Fjeldsaa fra styret i Lean Forum BTV, fikk deltagerne prøve seg på et reelt problemløsningscase fra Bufetat.

Onsdag 27. november arrangerer Lean Forum BTV-regionen studiebesøk hos Jotun Vindal i Sandefjord. Dette er hovedkontoret i Jotunkonsernet.

Lean Forum BTV-regionen inviterer til nettverksmøte 12. september i Horten. Tema er ProduktivitetsSpranget.

Lean Forum BTV-regionen inviterer til studiebesøk hos EFD Induction Norge i Skien. 

Antallet arbeidsplasser i Vestfold øker og verdiskapingen i næringslivet de siste par årene er bedre enn landsgjennomsnittet. Det viser den siste analysen fra Telemarksforskning.