Årsmøte i Lean Forum BTV samt Gemba Walk hos Jotun

Lean Forum BTV inviterer til årsmøte etterfulgt av Gemba Walk på Jotuns imponerende anlegg i Sandefjord.

Program:
10:30  Årsmøte Lean Forum BTV
11:30  Lunsj
12:00  Presentasjon Jotuns historie og strategi
13:00  Gemba Walk på Jotuns fabrikkanlegg med fokus på blant annet:
          - Forbedringsarbeid gjennom Management By Objective (målstyring)
          - Hvordan bruk av strukturert Gemba Walk har sørget for en god involvering og sterkt engasjement blant de ansatte
15:30  Oppsummering
16:00  Slutt

Påmelding her.

Fullstendig program her:

2017_05_23_Program for Årsmøte LFBTV og Gemba walk Jotun

Bli medlem i Lean Forum BTV

Nyheter

25. februar arrangerte Lean Forum BTV nettverksmøte «med en ny vri» - Open Kaizen Event. Fasilitert av Daryl Powell og Annette Sukke Fjeldsaa fra styret i Lean Forum BTV, fikk deltagerne prøve seg på et reelt problemløsningscase fra Bufetat.

Onsdag 27. november arrangerer Lean Forum BTV-regionen studiebesøk hos Jotun Vindal i Sandefjord. Dette er hovedkontoret i Jotunkonsernet.

Lean Forum BTV-regionen inviterer til nettverksmøte 12. september i Horten. Tema er ProduktivitetsSpranget.

Lean Forum BTV-regionen inviterer til studiebesøk hos EFD Induction Norge i Skien. 

Antallet arbeidsplasser i Vestfold øker og verdiskapingen i næringslivet de siste par årene er bedre enn landsgjennomsnittet. Det viser den siste analysen fra Telemarksforskning.