Nettverksmøte høgskolen i Telemark 10.6.13

Lean Forum Telemark ønsket velkommen til en spennende Leansamling.

Dagens foredragsholdere fortalte om erfaringer med Lean fra sine virksomheter:

  • Olav Holta – Daglig leder GPV Components i Skien om de «myke» sidene ved en Lean endringsprosess og hva som er kjennetegnene på en Lean organisasjonskultur.
  • Torfinn Knutsen - Adm Dir i Fibo-Trespo AS og Huntonit AS om deres Lean-satsning fra 2009 og frem til i dag hvor de har oppnådd oppsiktsvekkende resultater. De var på pallen i Lean Forum Norges kåring av beste Lean virksomhet i 2012.
  • Kari Bjørnerud Børthus - Lean-ansvarlig iVestre Toten kommune,om deres satsning på Lean, nå med 18 Lean enheter. Dette er en av de første kommunene som har arbeidet systematisk med Lean og med flotte resultater.
  • Per M Halvorsen - Driftssjef og Kjetil Dahl- Leder for basistjenester iPasientreiser ANS om hvordan de har benyttet seg av LEAN metodikk for å etablere trygghet og systematikk i forbedringsarbeidet til beste for brukerne og eierne.Pasientreiser ANS er et nasjonalt selskap som eies av landets fire regionale helseforetak og er lokalisert i Skien.

Program nettverksmøte 10 juni 2013

Bli medlem i Lean Forum BTV

Nyheter

25. februar arrangerte Lean Forum BTV nettverksmøte «med en ny vri» - Open Kaizen Event. Fasilitert av Daryl Powell og Annette Sukke Fjeldsaa fra styret i Lean Forum BTV, fikk deltagerne prøve seg på et reelt problemløsningscase fra Bufetat.

Onsdag 27. november arrangerer Lean Forum BTV-regionen studiebesøk hos Jotun Vindal i Sandefjord. Dette er hovedkontoret i Jotunkonsernet.

Lean Forum BTV-regionen inviterer til nettverksmøte 12. september i Horten. Tema er ProduktivitetsSpranget.

Lean Forum BTV-regionen inviterer til studiebesøk hos EFD Induction Norge i Skien. 

Antallet arbeidsplasser i Vestfold øker og verdiskapingen i næringslivet de siste par årene er bedre enn landsgjennomsnittet. Det viser den siste analysen fra Telemarksforskning.