Gemba Walk hos Kongsberg Maritime i Horten

Vi inviterer til Gemba Walk hos Kongsberg Maritime i Horten.

 

Sett av torsdag 15. september kl 12 - 16

Målgruppe: Eiere, Ledelse, produksjon, innkjøp og salg i virksomheter som vil lære mer om Lean og utvikling av underleverandører.

Pris: Kr 400 (medlemmer.) Kr 600 (Andre). Påmelding gjøres her.

Bli medlem.  Meld deg inn nå og få medlemspris fra og med dette arrangementet

Vi vil lære hvordan en bedrift stiller krav til sine underleverandører samtidig som de er med på å utvikle dem. I tillegg får vi se og høre om Kongsberg Maritime sin satsing på Lean og hvor langt de har kommet i dette arbeidet. Første delen av samlingen er lagt til Sjømilitære samfunn, siste delen blir hos Kongsberg Maritime på Strandpromenaden. Kongsberg Maritime har fokus på Lean både internt og i samhandling med sine underleverandører

På besøket får vi en gjennomgang av:

Del 1: Underleverandørprosjektet, Network for Supplier Innovation, der jobber sammen med utvalgte leverandører for å møte bedriftens krav innen produktivitet, kvalitet og leveringspresisjon.

– Vi finner ut sammen med leverandørene hva som er suksesskriteriet i det markedet vi går inn i. Skal vi ha en god forsyningskjede, må vi ha høye ambisjone. Da er vi avhengig av et tett og langsiktig samarbeid som går gjennom hele verdikjeden, både hos oss og hos underleverandørene våre som er med i ”Network for Supplier Innovation”, jobber vi med å få inn en forbedringskultur.
Gjennom dette prosjektet, som seks av KMs leverandører deltar i, fokuseres det blant annet på Lean-opplæring, toppledernes rolle i bedriftenes Lean-implementering og leverandørenes rolle i KMs produktutvikling, sier Gjestad hos Kongsberg Maritime (kilde nce-se.no  juni 2016)

Del 2: Bedriftens interne Lean reise, The Kongsberg Way, og hvordan dette bidrar til å utvikle bedriften.

Detaljert program:

12.00:

Velkommen og enkel servering

12.30:

Om Kongsberg Maritime

12.45:

Om underleverandørprosjektet. I samarbeid med Norautron

13.45:

Vi forflytter oss til bedriften

14.00:

Om den interne Lean reisen hos Kongsberg Maritime: 5s, tavler, flyt osv.

14.30:

Gemba Walk Kongsberg maritime

15.45:

Oppsummering

Pris

Kr 400

Medlemmer i Lean Forum BTV-regionen

Kr 600

Andre

Bli medlem

Påmelding gjøres her.

Bli medlem i Lean Forum BTV

Nyheter

25. februar arrangerte Lean Forum BTV nettverksmøte «med en ny vri» - Open Kaizen Event. Fasilitert av Daryl Powell og Annette Sukke Fjeldsaa fra styret i Lean Forum BTV, fikk deltagerne prøve seg på et reelt problemløsningscase fra Bufetat.

Onsdag 27. november arrangerer Lean Forum BTV-regionen studiebesøk hos Jotun Vindal i Sandefjord. Dette er hovedkontoret i Jotunkonsernet.

Lean Forum BTV-regionen inviterer til nettverksmøte 12. september i Horten. Tema er ProduktivitetsSpranget.

Lean Forum BTV-regionen inviterer til studiebesøk hos EFD Induction Norge i Skien. 

Antallet arbeidsplasser i Vestfold øker og verdiskapingen i næringslivet de siste par årene er bedre enn landsgjennomsnittet. Det viser den siste analysen fra Telemarksforskning.