KM Subsea åpnet sin Lean erfaringsbase for Lean Forum BTV-medlemmer

- Det er urolige tider i offshore industri og for leverandørene til denne. Det merker også vi,  selv om vi har flere sterke bein å stå på, sa Kjell Gjestad, Vice President, Supply Chain, Subsea Division i Kongsberg Maritime, da han åpnet for  Lean Forum BTV-regionens samling i Det sjømilitære samfund i Horten. 

Tekst og bilder: Terje Klausen, Lean Forum BTV-regionen

I overkant av 30 av forumets medlemmer hadde tatt turen til Horten for å ta del i Kongsberg Maritimes lean-reise og  leverandørutviklingsprosjektet ”Network for supplier innovation”.

 
Må samarbeide
"Skal vi bli best i vår bransje, må vi samarbeide tett med underleverandørene. Vi må stille krav til dem, og når KM Subsea har lagt ut på sin lean reise gjennom programmet ”The KONGSBERG Way”, er det viktig at sentrale underleverandører blir en del av programmet. Det er også viktig for oss å kunne dele våre erfaringer med andre bedrifter der kjennskap til vår tilnærming til utvidet leverandørsamarbeid kan ha verdi", sa han.
 
Støtte for ny periode
Kompetanseprogrammet har foreløpig gått over en tre-års periode, og har nylig fått støtte fra Innovasjon Norge for 2 nye år. Programmet har konsentrert seg om underleverandører som selv har startet lean programmer.
 
Det er bedrifter som er, eller har potensial til å bli strategiske partnere for KM Subsea som en krevende kunde.  Selskapet har definert  kvalitetskrav for  leverandørene, og hver enkelt leverandør blir målt mot kriteriene og klassifisert i kategorier fra ”Basic” til ”Strategisk partner”.  Leverandørene i prosjektet er blitt en del av KM Subseas  utvidede verdikjede og integrerte produktutviklingsprogram, IPD.  
 
- "Vi leaner opp forsyningskjeden", sa Gjestad.
 
Seks hovedleverandører
De seks hovedleverandørene som er med i leverandørutviklingsprosjektet videre, er Fosstech, OSWO, KSMV, Hapro, FEM og Norautron. Ellen Aase Thu representerte underleverandørene i samlingen. Hun fortalte om erfaringene Norautron har gjort som underleverandør.
 
Deltakerne på samlingen fikk også en grundig innføring i hvordan KM Subsea ruller ut sitt lean-program, ”The KONGSBERG Way”. Lean Manager Daryl Powell fortalte om utfordringene et selskap i KM Subseas divisjon har hatt mot et bakteppe der konkurrenter med lavkostprodukter forsøker å angripe den posisjonen selskapet har oppnådd ved å levere teknisk avanserte produkter med høy kvalitet til høy pris.
 
 
- "Norge er ikke kjent for spesielt gode Leanbedrifter. Vi satser på å bli det. Vi skal finne effektive måter å produsere komplekse produkter på i Norge.  Den spesielle utfordringen for virksomheter som vår, er at vi produserer komplekse produkter med stor typevariasjon og lave volum", sa han.
 
Da selskapet startet lean-reisen for 2 år siden, antok Powell at det ville ta 3 – 5 år å nå målene. Nå ser han at det mest realistiske er å bruke fem år på reisen. Derfor var det med en viss stolthet Powell kunne fortelle at selskapet nylig er tatt inn i varmen blant ”Lean Top 25” i kåringen som den prestisjetunge ”Lean Management Journal” gjennomfører.
 
”The KONGSBERG Way” bygger på fem grunnleggende lean prinsipper som grunnlag for en varig lean utvikling:
1. Verdi for kunden
2. Stabile prosesser
3. Kvalitet i alle ledd
4. Flyteffektivitet
5. Kontinuerlig forbedring.
Hvert prinsipp har sitt sett av verktøy og teknikker som selskapet bruker i utrullingen av programmet. Deltakerne på Lean Forum BTV-regionens samling fikk se implementeringen i praksis på sin Gemba Walk i produksjonslokalene på Strandpromenaden i Horten.

Bli medlem i Lean Forum BTV

Nyheter

25. februar arrangerte Lean Forum BTV nettverksmøte «med en ny vri» - Open Kaizen Event. Fasilitert av Daryl Powell og Annette Sukke Fjeldsaa fra styret i Lean Forum BTV, fikk deltagerne prøve seg på et reelt problemløsningscase fra Bufetat.

Onsdag 27. november arrangerer Lean Forum BTV-regionen studiebesøk hos Jotun Vindal i Sandefjord. Dette er hovedkontoret i Jotunkonsernet.

Lean Forum BTV-regionen inviterer til nettverksmøte 12. september i Horten. Tema er ProduktivitetsSpranget.

Lean Forum BTV-regionen inviterer til studiebesøk hos EFD Induction Norge i Skien. 

Antallet arbeidsplasser i Vestfold øker og verdiskapingen i næringslivet de siste par årene er bedre enn landsgjennomsnittet. Det viser den siste analysen fra Telemarksforskning.