Nettverksmøte om ProduktivitetsSpranget 12. september

Lean Forum BTV-regionen inviterer til nettverksmøte 12. september i Horten. Tema er ProduktivitetsSpranget.

Tid/sted: Torsdag 12. september kl 10.00 - 13.00 hos Universitetet Sør Øst på Bakkenteigen i Horten..

Program:
Hovedtema for nettverkssamlingen vil være ProduktivtetsSpranget, som er en ny satsing fra Lean Forum Norge.
Representanter fra Dokka Fasteners, som er en av deltakerbedriftene, samt representant fra prosjektledelsen vil bidra.

Vi får høre mer om hva ProduktivitetsSpranget egentlig er, og Dokka Fasteners deler sine erfaringer med oss. I tillegg vil vi også fortelle om erfaringer fra PartnerPlast i Åndalsnes, en annen av deltakerne i ProduktivitetsSpranget.
Hovedfokus vil være på de resultater/effektrealiseringen de har sett ved å ha deltatt i ProduktivitetsSpranget, både hardcore facts og blant de myke faktorene.
I tillegg til presentasjoner og diskusjoner, blir det mulighet for å ha eget møte med prosjektledelsen rett i etterkant av nettverkssamlingen (fra kl 1300-1400).
Det blir servert lunsj.
Påmeldingsfrist 5.september. Link her.
Ordinær deltakeravgift kr 500,- + mva. Vi håper at flere deltar fra samme virksomhet og gir derfor 50% fra deltaker nr 2. Medlemmer har rabatt. Pris for medlemmer i BTV-regionen kr 300,- + mva.

Bli medlem i Lean Forum BTV-regionen via linken her.

Årsmøte: I forkant av nettverksmøtet avholder vi, på samme sted fra kl 0900, vårt årsmøte. Alle er velkomne til å delta på årsmøtet også, men kun bedriftsmedlemmer har stemmerett.

For mer informasjon kontakt: Tove Løkken, tove.lokken@leanforumnorge.no mobil 40 60 81 31 .

Velkommen!

Hilsen styret i Lean Forum BTV-regionen

Bli medlem i Lean Forum BTV

Nyheter

25. februar arrangerte Lean Forum BTV nettverksmøte «med en ny vri» - Open Kaizen Event. Fasilitert av Daryl Powell og Annette Sukke Fjeldsaa fra styret i Lean Forum BTV, fikk deltagerne prøve seg på et reelt problemløsningscase fra Bufetat.

Onsdag 27. november arrangerer Lean Forum BTV-regionen studiebesøk hos Jotun Vindal i Sandefjord. Dette er hovedkontoret i Jotunkonsernet.

Lean Forum BTV-regionen inviterer til nettverksmøte 12. september i Horten. Tema er ProduktivitetsSpranget.

Lean Forum BTV-regionen inviterer til studiebesøk hos EFD Induction Norge i Skien. 

Antallet arbeidsplasser i Vestfold øker og verdiskapingen i næringslivet de siste par årene er bedre enn landsgjennomsnittet. Det viser den siste analysen fra Telemarksforskning.