Nettverkssamling 29. oktober er UTSATT

Nettverkssamling 29. oktober er dessverre utsatt til 2015.

Samlingen får et aktuelt program med blant annet presentasjon av utfordringer, løsninger og læringsverdier fra en fersk kundecase i PwCs portefølje. Stor læringsverdi får du også når senior prosjektleder Henning Haugen i JOTUNs forbedringsteam på konsernnivå presenterer erfaringer fra selskapets forbedringsarbeid. Klikk her for påmelding!

Detaljert program:

11.30 - 12.00:                          

Registrering og enkel servering

12.00 - 12.10:

Velkommen

12.10 - 13.00:

JOTUN AS: Slik organiserer vi forbedringsarbeidet, ansvar virkemidler og resultater. Innleder: Henning Haugen, Senior Project Manager, Group Operation Improvement

13.05 - 14.15:

PwCs verktøykasse for gjennomføring av forbedringsprosjekter. Hvordan den er bygget opp. Konkrete eksempler på innhold. Eksempler fra praktisk bruk.

14.15 - 14.30:

Pause

14.30 - 15.45:

PwC kundecase: LEAN implementeringsprosjekt. Utfordringer, løsninger og målinger av effekt: Bruk av tavlemøter, valg av suksesskriterier, organisering, involvering av tillitsvalgte, prosjektets påvirkning på resultater.

15.45 - 16.00

Dialog og avrunding

Deltakeravgift: kr 400

Klikk her for påmelding!